Eindelijk na vele weken van vakantie en inactiviteit mochten we met ons team weer aantreden voor de start van de nieuwe volleybal competitie in de Bevobo.In voorbereiding daarop had ik in ieder geval de spelregelwijzigingen doorgenomen, het opwarmingstoernooi de week voordien had ik echter laten schieten.

De coach had nog wel de vraag gesteld of we al voldoende afgetraind waren en niet te veel extra kilo’s meezeulden; gelukkig was dat voor mij niet het geval. Het mailverkeer wat daarop volgde leerde dat anderen daar ook geen last van hadden en zeker al in puike conditie verkeerden. Hoe anders was de werkelijkheid: van conditie was niet echt sprake en het team was met het zelfde aantal spelers toch in gewicht toegenomen Tot overmaat van ramp waren niet alleen de spelregels aangepast maar was de hoogte van het net duidelijk toegenomen en bleek het veld ook over grotere afmetingen te beschikken. Voor de tegenstander was het vervolgens een klein kunstje om ons snel te vloeren.

Overigens maakte ook bij hen een der spelers de opmerking dat zijn teamgenoot hoognodig weer moest gaan trainen. Ook opgemerkt dat er al weer blikken van verbazing naar de scheidsrechter gingen waarin duidelijk onbegrip over de genomen beslissing was af te lezen.

Kortom alles was weer als vanouds.

Een lichtpuntje van deze eerste speelavond was dat ik niet zo’n last had van mijn eerste pint bier. Klaarblijkelijk had ik in de vakantie dan toch nog enige training verricht. Verder nog volop werk aan de winkel.

Nederbelg.