Beste volleyballiefhebbers,

       Vol enthousiasme was het bestuur begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe volleybalseizoen. Wij waren blij dat we groen licht hebben gekregen om weer te mogen spelen.

Om alles in goede banen te leiden is het bestuur bijeen gekomen en vonden wij al vlug dat we iets te enthousiast waren begonnen. We hebben de richtlijnen van het RIVM eens goed bestudeert en hebben besloten om het toch iets anders aan te gaan pakken. Hierbij hebben we rekening gehouden met de veiligheid en de gezondheid van alle spelers. Wij vonden dat we toch wat voorzichtig  moeten starten en hebben daarom besloten om NIET een volledige competitie te gaan spelen. Er is besloten om ½ competitie te spelen tot 1 januari 2021. Dit betekent dus dat ieder team om de 14 dagen toch kan spelen. We spelen dus 1 keer per 14 dagen tegen elkaar. Aan het eind van dit jaar zullen er dus ook kampioenen en degradanten zijn. Ook zal dan bekeken worden of het veilig is om de competitie weer volledig op te starten.

Dit houdt in dat de A en de B klasse op de 1e speeldag spelen en de C en D klassen op de 2e speeldag. Dit gaat door tot eind van dit jaar. Het nieuwe schema wordt ook ZSM aan jullie toe gezonden.

Op 1 december 2020 zullen de kampioenen en degradanten van de klasse A en B bekend gemaakt worden.

Op 8 december 2020 zullen de kampioenen en degradanten van de klasse C en D bekend gemaakt worden.

 

Ook het toernooi wat gepland stond op 15 december 2020 zal GEEN doorgang vinden en wordt in verband met de veiligheid afgelast.

 

In verband met hygiëne en gezondheid wordt door de BeVoBo aan ieder team 6 fluitjes verstrekt voor de scheidsrechters. De BeVoBo zal dus NIET meer voorzien in deze fluitjes. Ook worden er per team een zestal pennen verstrekt zodat ieder team deze pennen heeft. De BeVoBo zorgt dus ook NIET meer voor deze pennen.

 

MAATREGELEN:

= = = = = = = = = =

  • Er is een verplichte looproute in de sporthal. Volg deze ook. Teams die aan de linkerzijde spelen gaan linksaf en teams die aan de rechterzijde spelen gaan naar rechts.
  • Teamleiders dragen er zorg voor dat ENKEL de spelers die aanwezig zijn op de formulieren ingevuld worden. Dit ivm verplichte aanwezigheidsregistratie.
  • Verzoek is ook aan de scheidsrechters en de tellers om hun naam op dit formulier in te vullen.
  • Er mogen GEEN supporters in de zaal aanwezig zijn. Dus alleen spelers en scheidsrechters/tellers.
  • Er wordt enkel gespeeld op de uiterste 4 velden. Dus enkel in de 4 hoeken.
  • Er wordt verzocht om THUIS om te kleden en te douchen.
  • Na afloop van de wedstrijd moet direct de zaal verlaten worden en daarna weer de verplichte 1 1 /2 meter afstand houden.
  • Formulieren voor de wedstrijden worden door bestuur klaargelegd op de stoelen. Men hoeft dus NIET meer naar boven te komen. Na afloop moeten deze formulieren op de stoel blijven liggen. Bestuur haalt deze later op.
  • Verzoek is om NIET te vroeg te komen en de looproutes vrij te houden.

De 1e wedstrijd zal aanvangen om 20.40 uur. Mag in de zaal om 20.30 uur;

De 2e wedstrijd zal aanvangen om 21.50 uur. Mag in de zaal om 21.40 uur.

 

       Indien men zich niet aan de regels houdt die gesteld zijn kan deze door het bestuur hierover worden aangesproken. Indien men dan geen gehoor geeft aan dit verzoek kan men uit de zaal verwijderd worden.

 

       De teamleiders hebben een mail gekregen met daarbij een document waarop de looproutes zijn aangegeven en nog wat regels welke gelden voor de sportcentra.

        Wij, bestuur BeVoBo, hopen dat  een ieder zich kan vinden in deze maatregelen. Bij ons staat de gezondheid en veiligheid voorop. Op deze manier kan er toch gespeeld worden en kunnen we ons balletje weer slaan. Wij hopen dat ieder team zich hierin kan vinden en weer kan/wil gaan spelen. Wensen jullie veel speelplezier en tot binnenkort.

 

De secretaris van BeVoBo.

Frank van Schaick.

Het team van Culineuze is gestopt, hierdoor schuiven er teams door naar de leeg gekomen plaats. Om te bepalen welk team er doorschuift zijn we uitgegaan van de stand na de laatste speelavond voor de lockdown. In de C-klasse stond Van Waterschoot Landmeetkunde  op de eerste plaats, zij schuiven door. In de D-klasse stond SCOUTING EOS/St.Hubertus als eerste, ook zij schuiven door. Nieuw in de competitie is Lemonade die inschuiven in de D-klasse.

Er zijn enkele naamswijzigingen: Nieuwe Arbeid  heet nu AirQis, Van Waterschoot Landmeetkunde heet nu Kade B Communicatie en de teams van de Vliegende Paerdestal  hebben nu  de nummers 1 en 2 achter de naam.

De eerste 2 speelavonden zijn voorbij, alle teams hebben nu 1 x gespeeld. De uitslagen staan op bevobo.nl #volleybal #sport

Ongeveer 2 weken geleden op BeVoBo - Terneuzen's Twitter via Twitter Web App

BeVoBo op twitter!

Volg de BeVoBo op twitter en hoor als eerste wanneer de nieuwe uitslagen en standen op de site staan.